F.A.Q.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad koster projektering

Prisen for projektering vil altid variere alt efter projektets omfang og vores involvering i projektet. Kontakt os i dag, og så ser vi nærmere på dit projekt, så du kan få et estimat af løsningen.

Udfører Tegnestuen-Myrtue også de projekterede projekter?

Ja, der vil altid kunne tilvælges en totalløsning, hvor tegnestuen er med fra første streg/idè, til aflevering af færdigt byggeprojekt.

Hvor meget skal jeg selv stå for?

Det vil ofte være et samarbejde mellem tegnestuen og bygherre, men som kunde kan du selv beslutte hvor meget du ønsker at være på banen, eksempelvis i forhold til valg af materialer, udformning af byggeri og indhentning af eventuelle tilbud til sagen. Tegnestuen-Myrtue bistår med det der måtte være behov for.

Tegnestuen-Myrtue samler alle eksterne rådgivere?

Vi kan rekvirere alle de nødvendige rådgivere på en given byggesag. Ingeniører, geoteknikkere, landmålere og miljørådgivere. 

Hvorfor er projektering vigtigt?

Ofte kan projekter ikke opføres, uden en foregående byggeansøgning, herunder tegningsmateriale, og hvis projektet ikke kræver byggetilladelse, men kun anmeldelse, så skal byggeriet fortsat leve op til kravene i bygningsreglementet, og derfor vil det altid være en god ide at få lavet et komplet tegningssæt til at kunne arbejde videre med.

Hvor lang tid tager det at få godkendt sig byggeprojekt ved kommunen?

Ofte er det 4-8 uger, men det afhænger af den enkelte kommunes sagsbehandlingstid. Hos Tegnestuen-Myrtue har de indsendte projekter gennemsnitligt været hos kommunen i 2-4 uger inden der foreligger et svar på ansøgningen.

Hvor lang tid tager det at lave et overslag på et byggeprojekt i forbindelse med enfamiliehuse?

2-3 dage

Hvor lang tid tager det at lave et myndighedsprojekt i forbindelse med enfamiliehuse?

1-2 uger

Kan man videregive sit tegningsmateriale fra myndighedsprojektet, til entreprenører så de kan bygge efter det?

Nej, det vil i de fleste tilfælde kræve at man opdatere sit myndighedsprojekt til et ”Hovedprojekt”. Et hovedprojekt er meget mere detaljeret og vil afdække langt flere ting, end ved et myndighedsprojekt, hvor der kan komme uønskede overraskelser, tilfældige steder i byggeprocessen. Det kan blive omkostningsrigt at spare denne fase væk.