ENERGIBEREGNING AF HUS

Energiberegning til hus

Ved gennemgang og analyse af dit hus’ specifikke forhold sikrer vi, ikke bare overholdelse af lovgivningen, men optimerer samtidig energiøkonomien.

Få optimal energiberegning til dit hus

I et hus er det essentielt, at konstruktionen holder på varmen for at sikre komfort og økonomi – og uden en præcis energiberegning, risikerer du, at varmen slipper ud i den kolde luft.

Energiberegninger er nøglen.

Med Tegnestuen-Myrtues ekspertise i energiberegning sikres det, at dit hus ikke blot overholder Bygningsreglementets krav, men giver dig også den fornødne viden til at skabe en økonomisk bæredygtig fremtid for jer.

Vi rådgiver også om den mest optimale integration af grønne energiløsninger i dit hjem, hvis det er interessant for dig.

Hvorfor er en korrekt energiberegning vigtig?

En præcis energiberegning er fundamentet for enhver økonomisk og miljøvenlig bolig. Det sikrer, at dit hjem er energieffektivt og lever op til bygningsreglementets krav.

Forståelsen for boligens samlede energiforbrug er essentiel for at kunne optimere hvor og hvordan, der kan spares på energien. Korrekt energiberegning bidrager til lavere varmeudgifter og højner bæredygtigheden af din bolig.

Dette resulterer i en forbedret energimærkning, som forhøjer din ejendoms værdi og mindsker dens CO2-aftryk markant.

Udfyld kontaktformularen og tryk send, så modtager vi din henvendelse og vi vil kontakte dig hurtigst muligt. 

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at sende en mail eller ringe til os.

Vil du gerne kontaktes?

Vil du ringes op?

Hvad er forskellen mellem energiberegning, energiramme og energimærke?

En energiberegning dokumenterer, om et hus overholder retningslinjerne for nybyggeri. Den omfatter fire aspekter: energiramme, transmissionstab, klimaskærm og lufttæthed.

Energiramme er et krav fastsat i bygningsreglementet. Det angiver bygningens samlede energibehov pr. m² opvarmet etageareal til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand.

Energimærket udføres af en energikonsulent efter bygningen er opført. Det viser bygningens placering på en skala fra A til G, hvor A er bedst. Energimærket synliggør energiforbruget og fungerer som en varedeklaration. Mærkerne refererer til energikravene i bygningsreglementet.

Forstå energirammen for dit hjem

Energirammen er et fundamentalt begreb indenfor energioptimering af boliger. Den angiver det maksimale energiforbrug, dit hus må have, for at blive betragtet som energieffektivt.

Ved beregning af energirammen tages højde for samtlige komponenter der bidrager til husets samlede energiforbrug, herunder isolering, opvarmningssystemer samt husets konstruktion og orientering. Disse faktorer kombineres for at skabe en helhedsorienteret vurdering af dit hjems energipotentiale.

Hos Tegnestuen-Myrtue går vi metodisk til værks og sikrer, at alle detaljer bidrager positivt til energirammens størrelse. Dette resulterer i et mere energieffektivt og økonomisk bæredygtigt hjem.

 

Hvordan energirammen påvirker dit hjem

Forståelse af energirammen er essentiel for ethvert hjem. Dens størrelse afgør direkte, hvor energieffektiv din bolig er, og påvirker dermed både komfort og økonomi. En passende energiramme sikrer en balance mellem energiforbrug og boligens varmeregnskab.

Energirammens struktur spiller en vital rolle i at begrænse energiforbruget. Målet er at minimere behovet for tilført energi ved at optimere husets samlede præstation. Dette omfatter en grundig vurdering af isolering, varmesystemer og husets generelle materialer og udformning.

Vedligeholdelse af en optimal energiramme reducerer driftsomkostningerne markant på længere sigt.

Når Tegnestuen-Myrtue foretager energiberegninger, tager vi udgangspunkt i en helhedstilgang til dit hjem. Det betyder, at vi vurderer alt fra placeringen i forhold til solens stråler til materialevalget i konstruktionen, for derigennem at sikre den mest effektive energiudnyttelse og varmeøkonomi for netop dit hus.

 

Hvilke elementer påvirker en energiberegning?

Når Tegnestuen-Myrtue beregner energirammen, inkluderes flere afgørende faktorer for husets energiprofil.

  • Klimaskærmens effektivitet (isoleringens kvalitet og montering).
  • Husets geografiske orientering (solindfald og skyggepåvirkning).
  • Vinduespartiernes størrelse og type (fx 3-lags vinduer).
  • Dagslysets bidrag og de varmeakkumulerende egenskaber ved byggematerialerne.
  • Varme-, ventilations- og kølesystemernes effektivitet.
  • Anvendelsen af vedvarende energikilder som solceller og varmepumper.
  • Det ønskede indeklima og temperaturindstillingerne i hjemmet.

Disse elementer vurderes i en integreret helhed, der sikrer den optimale funktion af dit hjem.

Vi går i dybden med hvert enkelt aspekt for at udforme en nøjagtig og effektiv energirapport.

Prisen på en energirammeberegning

Prisen for en energiberegning varierer afhængigt af husets størrelse, byggeriets form og omfanget af oplysninger, der skal indhentes – samt tilgængeligheden af disse oplysninger.

Prisen for et enfamiliehus ligger typisk mellem 3.500 kr. og 8.000 kr. (2023 priser inkl. moms)

En passende energiramme sikrer en balance mellem energiforbrug og varmeregnskabet i boligen, hvilket også kan driftsomkostningerne på lang sigt. Derfor kan en energiberegning være en fornuftig investering.

Energiberegninger af sommerhuse

Sommerhuse er populære fritidshuse i Danmark, og det er vigtigt at sikre, at de er energieffektive. Energiberegninger af sommerhuse er afgørende for at evaluere og optimere energiforbruget i disse boliger.

En energiberegning er en omfattende analyse, der vurderer isoleringsevne, varmekilder, ventilationssystemer og belysning. Formålet er at identificere områder med potentiale for energibesparelse og foreslå løsninger til at minimere energiforbruget.

Isoleringsevnen af et sommerhus er vigtig for at opretholde en behagelig temperatur og reducere varmetab. Energiberegningen vurderer isoleringsevnen i vægge, tag, gulve og vinduer og foreslår forbedringer eller udskiftninger.

Valg af varmekilde er også afgørende. Populære varmekilder i sommerhuse inkluderer varmepumper, solvarmeanlæg og pejse. Energiberegningen vurderer effektiviteten af den valgte varmekilde og mulighederne for at optimere varmeproduktionen.

Ventilationssystemet er vigtigt for et energieffektivt sommerhus, da det sikrer frisk luft og fjerner fugt. Energiberegningen evaluerer ventilationssystemets effektivitet og foreslår forbedringer for at opretholde en god luftkvalitet og minimere energitab.

Belysning spiller også en rolle i energiberegningen. Energiberegningen analyserer lyskildernes effektivitet og vurderer mulighederne for at udskifte til energieffektive lyskilder.

Ved opførelse af et sommerhus er der krav til U-værdier af ydervægge, tag/loft, gulve, vinduer/yderdøre og deres andel af det opvarmede areal. Disse krav kan bøjes, hvis der gennemføres en varmetabsberegning, der overholder den samlede varmetabsramme.

Energiberegning til en tilbygning

En energiberegning til en tilbygning er en vigtig proces, der sikrer, at bygningen opfylder energieffektive standarder og bidrager til bæredygtighed. Ved at udføre en omfattende energiberegning får du detaljerede oplysninger om tilbygningens energiforbrug og -effektivitet.

En energiberegning til en tilbygning tager højde for forskellige faktorer såsom bygningsmaterialer, isolering, vinduer, ventilation, varme- og kølesystemer og energiforsyning. Ved at analysere disse faktorer kan man identificere områder, hvor der kan gøres forbedringer for at opnå højere energieffektivitet.

Formålet med en energiberegning er at optimere bygningens energiforbrug og minimere spild. Dette kan bidrage til at reducere bygningens driftsomkostninger og samtidig mindske dens miljøpåvirkning. Energiberegninger kan også være en afgørende faktor i forbindelse med klimacertificeringer og offentlige incitamenter.

En energiberegning tilbyder også en indsigt i den nødvendige opvarmnings- og kølekapacitet, hvilket er afgørende for at vælge de rigtige systemer og enheder til tilbygningen. Ved at beregne den forventede varme- og kølebelastning kan man undgå overdimensionering af udstyret og dermed spare på både investerings- og driftsomkostningerne.

Det er vigtigt at bemærke, at en energiberegning skal udføres af en kompetent og certificeret energirådgiver. Disse eksperter har det nødvendige kendskab til lovgivningen inden for energieffektivitet og kan give professionel rådgivning om de mest hensigtsmæssige løsninger til din tilbygning.

Samlet set er en energiberegning til en tilbygning