360 Projektering

HELE PROCESSEN

Hos Tegnestuen-Myrtue får du hjælp gennem hele processen. Til højre kan du se et omrids af processen for byggeprojekter.

Det vil naturligvis variere, hvordan et projekt bliver udført, og de forskellige faser til højre er derfor vejledende.

 

Fase 1 - Dispensationsforslag

Fase 1 er en planlægningsfase, hvor jeg mødes med bygherren. Her afklares detaljer om samarbejdet og projektet, og der udarbejdes et såkaldt dispensationsforslag, hvorfra projektforslag udarbejdes.

Fase 2 - Projektforslag

Projektforslaget tager udgangspunkt i det godkendte dispensationsforslag. Projektforslaget vedrører detaljer om teknik, design, funktionalitet, økonomi og vedligeholdelseskrav til byggeriet.

Fase 3 - Myndighedsprojekt

Efter planen for projektet er lagt og godkendt udarbejdes et “myndighedssæt”, der overholder myndighedskravet for byggeriet.

Fase 4 - Hovedprojektet

Hovedprojektet er den primære byggeplan, der skal indeholde detaljer i en sådan grad, at byggeriet kan udføres.

Fase 5 - Projektopfølgning

Efter projektet er udført laves en projektopfølgning, hvor der sikres, at alle kravene til byggeriet er overholdt, og at planen er fulgt til punkt og prikke.