360 Projektering

HELE PROCESSEN

Hos Tegnestuen-Myrtue får du hjælp gennem hele processen. Til højre kan du se et omrids af processen for byggeprojekter.

Det vil naturligvis variere, hvordan et projekt bliver udført, og de forskellige faser er derfor vejledende.

 

Fase 1 - Skitseforslag

Fase 1 er en planlægningsfase, hvor vi mødes med bygherren. Her afklares detaljer om samarbejdet og projektet, og der udarbejdes et såkaldt skitseforslag, hvorfra myndighedsprojektet udarbejdes.

Fase 2 - Myndighedsprojekt

Efter planen for projektet er lagt og godkendt udarbejdes et “myndighedssæt”, der overholder myndighedskravet for byggeriet.

Fase 3 - Udbudsmateriale

Byggetegninger, tilbudsliste, udbudsbrev, tidsplan, tilbudsindhentning, kontrahering

Fase 4 - Byggestyring

Hjælp til styring af byggeprojekt. Byggemøder, opfølgning og aflevering.