360 Projektering

HELE PROCESSEN

Hos Tegnestuen-Myrtue får du hjælp gennem hele processen. Til højre kan du se et omrids af processen for byggeprojekter.

Det vil naturligvis variere, hvordan et projekt bliver udført, og de forskellige faser er derfor vejledende.

 

Fase 1 - Skitseforslag

Fase 1 er en planlægningsfase, hvor vi mødes med bygherren. Her afklares detaljer og ønsker om samarbejdet og projektet. Der udarbejdes et skitseforslag, der får styr på de overordnede rammer, udseende, rum og funktioner.

Fase 2 - Myndighedsprojekt

Efter planen for projektet er lagt og godkendt, udarbejdes et myndighedssæt, der redegør for alle myndighedskrav for byggeriet. Materialet bruges til byggeansøgningen.

Fase 3 - Udbudsmateriale

I udbudsfasen får vi gennemarbejdet bygningen i detaljen med fokus på bygbarhed. Vi står for bl.a. byggetegninger, tilbudsliste, udbudsbrev, tidsplan, tilbudsindhentning og kontrahering.

Fase 4 - Byggestyring

Hjælp til styring af byggeprojekt. Byggemøder, opfølgning og aflevering.